Statement van Hugo Metsers n.a.v. de recente uitingen in de media;

Ik ben erg geschrokken van de berichtgeving in de media, naar aanleiding van het recente artikel in de Volkskrant en andere media. Het gaat mij aan het hart en ik neem het zeer serieus dat er oud-studenten zijn die onprettige gevoelens hebben overgehouden aan mijn lessen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest en ik leef met hen mee. Ik respecteer ieders beleving en had gewild dat ik het destijds beter had meegekregen. Dat reken ik mezelf aan.

Het is jammer dat in het artikel meerdere handelingen zijn  opgetekend die feitelijk onjuist zijn en ik lees veel beschrijving van gedrag waarin ik me niet herken. Dit neemt niet weg dat ik de gevoelens en belevingen die beschreven worden natuurlijk wel ter harte neem. De lesmodule Functioneel Naakt wordt al 5 jaar niet meer gegeven op film actors academy .

Er is sinds 2018 een nieuw bestuur en kort daarna een volledig nieuw kernteam gekomen, dat volledig bestaat uit oud film actors academy ers en waarmee we continu bezig zijn om de opleiding verder te verbeteren. Ik heb geleerd van het verleden en ik doe er alles aan om alle  studenten zich veilig te laten voelen op film actors academy . Samen met de backoffice, het bestuur, de docenten, studiecoaches en de externe vertrouwenspersoon zorgen we voor een veilige leeromgeving.

Vanwege de huidige onrust in alle media en om de lessen in alle rust doorgang te kunnen laten vinden, schorten we al mijn lesactiviteiten per direct op tot nadere orde. Ook zal ik voorlopig niet deelnemen aan het kernteam, beoordelingen van studenten en het jureren tijdens audities van aspirant studenten. Rest mij nog te zeggen dat ik trots ben op alle mooie dingen die we met film actors academy hebben gedaan en zullen blijven doen.

Ik heb mij met hart en ziel ingezet om een unieke en ambachtelijke opleiding neer te zetten en de studenten voor te bereiden op een niet altijd even rooskleurige toekomst als filmacteur. Ik sta, als altijd, open om met eenieder die dat wil de dialoog aan te gaan. Daar kan ik dan weer van leren en groeien, ook om zo de opleiding beter, veiliger en nog succesvoller te maken.

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, neem contact met ons op.