Over ons

Welkom bij film actors academy!

De film actors academy verzorgt een speciaal ontwikkelde vooropleiding voor iedereen die zich wil oriënteren op camera-acteren. De vooropleiding is ook zeer geschikt voor talenten die zich willen voorbereiden op de toelatingsprocedure van de particuliere weekendopleiding of andere acteeropleidingen.

Het is particulier onderwijs op HBO-niveau, bedoeld om te beginnen, door te stromen óf voor acteurs & actrices die zich verder willen verdiepen/verbreden in hun vak. Je stroomt in op het niveau dat je laat zien tijdens de toelatingsprocedure.

Waar je ook voor kiest: bij film actors academy krijg je op jouw niveau training in camera-acteren.

Geschiedenis
De film actors academy amsterdam is opgericht in 2005 ter bevordering van de kwaliteit van het ambacht camera-acteren.Hugo Metsers is toen samen met een divers team van docenten begonnen met het ontwikkelen van deze inmiddels erkende opleidingen. Markus Schnitzer is de kerndocent Lichaam die al vanaf het begin betrokken is geweest bij het kernteam en nu werkt hij nog steeds voor de Opleiding Filmacteur. Peter van Roermund is daar ook nog altijd de kerndocent Stem & Taal en werkzaam sinds 2006, nadat Bart Kiene in het startjaar het fundament legde.

In 2007 is er de samenwerking ontstaan met het Mediacollege Amsterdam, waar het kernteam werd aangevuld met speldocenten Willemijn van der Ree en Nynke Faber: ook zij zijn nog steeds degenen die de opleiding Filmacteur draaiende houden. Dit is regulier onderwijs in de vorm van een dagopleiding Mbo Niveau 4, gericht op tieners die acteur willen worden in de wereld van de media.

Stichting film actors academy amsterdam heeft de basis gelegd voor de eerste meerjarige opleiding camera-acteren in Europa. Sinds 2017 hebben we de parttime opleiding voor volwassenen losgekoppeld van de Opleiding Filmacteur en met de weekend-opleiding op verschillende locaties in Amsterdam lesgegeven, om uiteindelijk neer te strijken in Amsterdam Noord. Dit particuliere onderwijs heeft hetzelfde doel als het reguliere, met een gelijksoortig curriculum als de dagopleiding, maar is pro-actiever onderwijs met minder theorielessen.

Het is voor volwassenen en er wordt een zelfstandigere werkhouding verwacht en je wordt geplaatst in een groep die is afgestemd op jouw niveau en ambitie. Tijdens deze intensieve acteeropleiding werk je toe naar camera-acteren op professioneel niveau. Alle facetten van het ambacht komen aan bod, om je te helpen ontwikkelen tot een veelzijdig en volwaardig camera-acteur voor de internationale markt.Bij de film actors academy worden unieke camera-acteurs met diverse achtergronden en van alle leeftijden klaargestoomd voor de filmset.

Docenten
Lees hier alles over onze docenten»

Officiële excuses

Voor een ieder die zich afvraagt hoe ik kijk naar de aantijgingen en ophef over mijn functioneren als docent en onderwijsmaker in de periode 2007-2017:

Het spijt mij oprecht dat er door mijn toedoen oud-studenten zijn die zich in het verleden in en/of rondom mijn lessen onveilig hebben gevoeld.

Context
Vanuit mijn eigen jarenlange ervaring als acteur, was ik er van overtuigd geraakt dat de lessen ‘Functioneel Naakt’ (oefenen met intieme drama scènes) een onderdeel moesten zijn van het curriculum op de verschillende opleidingen van de film actors academy amsterdam. Deze lessen waren juist bedoeld om onze studenten weerbaar te maken voor de soms onveilige praktijk van de casting-, tv- en filmwereld. Ondanks onze inspanningen om het voor iedereen vertrouwd en veilig genoeg te laten zijn, bleek dat er meer nodig is om binnen zo’n intiem kader studenten, ieder op hun eigen manier, grenzen te leren onderzoeken.

Grensoverschrijdend gedrag
In 2015 ben ik door de directie van het Mediacollege Amsterdam (waar we toen met de opleidingen zaten en waar ik niet meer werkzaam ben sinds 2021) terecht streng aangesproken op mijn intieme contact met een meerderjarige studente buiten schooltijd. Dit werd destijds ook breed uitgemeten in verschillende media. We zijn toen als kernteam in gesprek gegaan met de studenten en hebben besloten om de lessen ‘Functioneel Naakt’ over te dragen aan een vrouwelijke kerndocent, die dat is blijven geven tot 2022 onder een andere titel: ‘Intiem Spelen’.

Het wordt al sinds 2017 helemaal niet meer gegeven op de film actors academy (die toen weer los van het Mediacollege kwam te staan en waar ik nog altijd werk) en er is in de statuten van de academy een artikel met protocol opgenomen, waardoor de veilige afstand tussen docent en student gewaarborgd wordt. Op de film actors academy is er voor elke lesgroep een studiecoach, die er voor de student is als interne vertrouwenspersoon en daarnaast is er ook een externe vertrouwenspersoon, die ten allen tijde direct geraadpleegd kan worden.

De media
Meteen na het Voice-schandaal begin 2022 werden in de media de lessen (die ik toen al meer dan 5 jaar niet meer gaf) negatief belicht. Ik heb van de concrete kritiek veel geleerd, vooral over hoe ik anders om kan gaan met mijn machtspositie binnen het acteeronderwijs.

Ik heb schade ondervonden van deze aantijgingen. De aanklacht die volgde is echter volledig geseponeerd door de officier van justitie. Mochten er mensen zijn die denken dat ik op non-actief ben gesteld, of dat er nog een aanklacht tegen mij loopt, of dat ik veroordeeld ben: alle drie zijn niet het geval.

Leeropbrengst
Al sinds de oprichting van de film actors academy in 2005 ben ik algemeen directeur. Na alle ophef begin 2022, heb ik een stap terug gedaan als docent: door ruim 2 jaar geen les te geven, uit het kernteam te stappen en de kerndocenten alle beoordelingen te laten doen.

Vanaf februari 2024 ga ik weer les geven en jureren waar nodig – samen met de kerndocenten en studiecoaches. Zo kan ik als directeur meer zicht krijgen op de lessen, de instroom en de uitstroom van de opleiding. Het is tijd om mijn werk stap voor stap weer helemaal op te pakken en met mijn leeropbrengst aan de slag te gaan.

Hugo Metsers

Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan vooral contact op.