Docenten bij de film actors academy

leer camera-acteren van de beste docenten

Op de film actors academy werken we op basis van gelijkwaardigheid en in een veilige sfeer. Wij selecteren acteurs die we graag naar een hoger niveau begeleiden. Dus niet mensen die we moeten leren acteren, maar acteurs die we helpen uit te groeien tot succesvol professional in een dichtbevolkt werkveld. We doen dat dus meer op een coachende manier dan dat we doceren wat de student moet doen. De studiedocent is daarnaast de hele opleiding ondersteunend aanwezig om te leren omgaan met kritiek, persoonlijke blokkades en zelfstandigheid binnen dit veeleisende beroep. Naast onze vaste docenten maken we ook uitgebreid gebruik van gastdocenten. En dat zijn vaak mensen uit de filmindustrie.