Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

CRKBO
faaam valt onder CRKBO. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor ‘Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs’.