Camera-acteren Niveau 2

van semi-professional naar professional
32 weekenden op zaterdag én zondag

Start: zaterdag 1 oktober 2022

Professionaliseer als acteur tijdens het vervolg van deze acteeropleiding. Je leert technisch camera-acteren, filmvechten, trainingsacteren, ademhalingstechnieken, accenten en dialecten, method acteren, comedy, een zelfstandige warming-up en nog veel meer.

Voor wie?

De acteeropleiding Niveau 2 van faaam is geschikt voor filmgenieke semi-professionals tussen 18 en 60 jaar met voldoende niveau als beginnend acteur.

faaam @ EYE
IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
Route »

Data

Start: zaterdag 1 oktober 2022

Studiejaar 2022-2023, startdatum zaterdag 1 oktober 2022
Tijden: 32 weekenden op zaterdag én zondag, 13.30 tot 18.30 uur
Modules: Vier modules van elk 8 weekenden.
Laatste weekend van elke module: presentatiedag met proces evaluatie in groep en een persoonlijke evaluatiedag individueel met je studiecoach.

Studiebelasting

De studiebelasting van de weekendopleiding van faaam bedraagt ca. 20 uur per week. Per weekenddag wordt er 5 uur lesgegeven (13:30 – 18:30), de lestijd bedraagt dus 10 uur. Daarnaast wordt er van de student verwacht om zich zelfstandig voor te bereiden op de les: dit kan variëren van het leren van teksten en huiswerkopdrachten tot het (al dan niet samen met medestudenten) oefenen en repeteren van scènes. De duur van deze voorbereidingen bedraagt gemiddeld 6 uur per week.

Ook is er verwerkingstijd nodig: na de lessen verwerkt de student zijn/haar aantekeningen en toetst hij/zij deze aan de eerder vastgestelde leerdoelen. Het verwerken van de leeropbrengst in de studiemap van de student (digitaal of op papier) bedraagt gemiddeld 4 uur per week. De totale studietijd buiten de lessen om is dus gemiddeld 10 uur.

Evaluatiemethode

Het kernteam van faaam docenten staat garant voor de professionele evaluatie, periodiek na elke presentatiedag. We beoordelen op basis van de criteria die tijdens de eerste les van de module zijn besproken, aan de hand van desbetreffende lesbrief. Naar aanleiding van deze evaluatie scherpt de student in samenspraak met de studiedocent zijn/haar leerdoel(en) aan. Het kernteam kan n.a.v. deze evaluatie ook de student adviseren verder te studeren op een ander niveau.

Kosten

De kosten voor de weekendopleiding Camera-acteren Niveau 2 zijn per leerjaar € 4.375,00 all in (Stichting faaam biedt CRKBO erkend onderwijs en is vrijgesteld van BTW). Gespreide betaling in zeven gelijke termijnen is mogelijk.

Afronding en perspectief

Na het succesvol afronden van Niveau 2 kun je doorstromen naar Niveau 3, mits je daar zelf ook klaar voor bent. Je kunt 1 of meerdere jaren doen over het behalen van een niveau, wat betekent dat je dus altijd een persoonlijk studietraject aflegt.

Pas na het behalen van Niveau 3 ontvang je het faaam certificaat. In het geval dat je bent ingestroomd in Niveau 2, op basis van eerder verworven competenties ontvang je na het behalen van Niveau 2 en 3 alsnog het certificaat.

Modules camera-acteren Niveau 2

Module 5: Auditietraining + Type- vs Anti-typecasting

Auditietraining

In deze fase van de opleiding krijg je ook inzicht in het internationale castingproces en komt er de laatste les een casting director langs om een screentest af te nemen.

Type- vs Anti-typecasting

Op het gebied van casting brengen we in kaart waar je in je acteerloopbaan tegenaan kan lopen en hoe je casting directors altijd kan blijven verrassen.

Module 6: Accenten & Dialecten in Beeld + Basis Filmvechten + Filmgeschiedenis

Accenten & Dialecten in Beeld

Een volwaardig personage in dialoog met een accent of dialect (dat je nog niet kende bij aanvang van de lessenserie), weet je in korte tijd volledig natuurlijk te laten klinken binnen geloofwaardig spel voor de camera.

Basis Filmvechten

In deze module leer je de basistechnieken die je nodig hebt tijdens filmvechten, bewust je bewegingen te kiezen en deze gecontroleerd uit te voeren.

Filmgeschiedenis

Jouw basis kennis van wat er geproduceerd wordt in de film- en tv-industrie breid je uit en je neemt met name meer kennis van de internationale filmwereld, de echt acteerfilms en de film festivals.

Module 7: Technisch Camera-acteren 2 + Basis Trainingsacteren

Technisch Camera-acteren 2

Alle specifieke, technische aspecten die je tegenkomt op de set komen aan bod. Het camerabewust spelen word je in deze module expres moeilijk gemaakt met obstakels in de vorm van verschillende kaders, blocking, licht, geluid en continuïteit. Je leert de set van binnenuit kennen.

Basis Trainingsacteren

Trainingsacteren is een interactieve workshop waarin je de basisvaardigheden leert die je nodig hebt om in dit veelzijdige vak werkzaam te (gaan) zijn, waarbij de focus vooral zal liggen op het communicatieve aspect.

Module 8: Comedy on Camera + The Actors Studio (method)

Comedy on Camera

Het vervolg op de komedie-lessen en nu het bij elkaar brengen van het camera-bewust acteren en zelfs deze hilarische situaties op een geloofwaardig niveau krijgen op de vierkante millimeter.

Method Acting

Er zijn vele verschillende methodes die zich baseren op de basis die Konstantin Stanislavsky gelegd heeft in het begin van de 20e eeuw. We geven je een blauwdruk, waarin veel verschillende technieken voorbijkomen. Je leert om van binnenuit te projecteren en zo te komen tot authentiek spel.

Toelatingsprocedure acteeropleiding

Bekijk hier de toelatingseisen voor deze opleiding.

Toelating voor de acteeropleiding camera-acteren Niveau 2

De toelating voor de acteeropleiding vindt plaats op basis van drie auditierondes:

1e ronde

De faaam PROEFLES: een GRATIS les waar je voorlichting krijgt en kort maar krachtig onderworpen wordt aan spel-, stem- en lichaamstraining. Het kernteam kijkt toe en bepaalt of de deelnemer geschikt is om door te stromen naar de 2e ronde en voor welk niveau. Ook de deelnemers die slechts komen oriënteren en niet willen deelnemen aan de toelatingsprocedure, krijgen achteraf per mail feedback. Mocht er op het moment dat je aanmeldt geen proefles ingepland staan binnen een paar weken, dan zal je gevraagd worden een selftape op te sturen en wordt die als 1e ronde beoordeeld door het kernteam.

De eerste ronde van de toelatingsprocedure kan ook plaats vinden middels deelname aan de Vooropleiding – dan doet de presentatie in de laatste les dienst als eerste ronde en krijgen de deelnemers ook achteraf feedback en te horen of ze kunnen doorstromen naar de 2e ronde en voor welk niveau.

2e ronde

De kandidaat toont een persoonlijke motivatie, een filmmonoloog (eigen keuze) en een opgelegde filmdialoog (wordt toegestuurd per mail) op camera, met een faaam-student als medespeler.

3e ronde

Een persoonlijk gesprek om alle formaliteiten te checken, dieper in te gaan op de perspectieven bij faaam en de toekomstverwachting van de kandidaat student.

Auditietips

  • Kom uitgerust en goed voorbereid naar de auditie.
  • Oefen op vrienden om je motivatie voor dit vak en deze opleiding in een paar zinnen duidelijk te maken! En…kijk Nederlandse films en series!
  • Kies een monoloog die dicht bij je ligt zodat je veel verschillende emoties voorbij kan laten komen. Denk na over wat je wilt bereiken bij de persoon op wie je spel gericht is in de scène! Zorg er voor dat je beide teksten echt kan dromen, zodat je er alle kanten mee op kan en dus kan omgaan met onverwachte aanwijzingen van ons.