Camera-acteren Niveau 1

van beginner naar semi-professional
36 weekenden op zaterdag én zondag

Start: zaterdag 30 september 2023
Start: zaterdag 30 september 2023

Het vergroten van je algemene kennis, (camera-)bewustzijn, lichaamsbeheersing, taalliefde, spreektechniek en discipline, is de basis van alle acteren. In dit nieuwe millennium is er veel veranderd in het medialandschap en nu dus ook in het kunstonderwijs: met de film actors academy professionaliseren we het acteren voor de camera als een serieus onderdeel van het totale acteurschap. Er zijn werkelijk andere vaardigheden vereist dan op een podium: gewoon iets “kleiner” spelen voldoet niet – letterlijk en figuurlijk een ander kader waarbinnen de acteur zich beweegt en dat vereist specifieke acteertechnieken, kennis én netwerk.

Leer camera-acteren van docenten en filmacteurs uit het vak. Op de weekendopleiding leer je te observeren, imiteren en transformeren. Je leert de basis van het camera-acteren, meer verdiepen in je spel en schakelen in emoties.

Voor wie?

De acteeropleiding Niveau 2 van film actors academy is geschikt voor filmgenieke starters tussen 18 (dit is de minimale startleeftijd) en 60 jaar met voldoende niveau als beginnend acteur.

Locatie

film actors academy @ EYE
IJpromenade 1
1031 KT Amsterdam
Route »

Data

Studiejaar 2022-2023, startdatum zaterdag 1 oktober 2022 Reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk
Tijden: 32 weekenden op zaterdag én zondag, 13.30 tot 18.30 uur
Modules: Vier modules van elk 8 weekenden.
Laatste weekend van elke module: presentatiedag met proces evaluatie in groep en een persoonlijke evaluatiedag individueel met je studiecoach.

Niveau 1 start in studiejaar 2023-2024 weer op zaterdag 30 september (inschrijven kan: 1e ronde met selftape en 2e/3e ronde screentests starten in januari).

Studiebelasting

De studiebelasting van de weekendopleiding van film actors academy bedraagt ca. 20 uur per week. Per weekenddag wordt er 5 uur lesgegeven (13:30 – 18:30), de lestijd bedraagt dus 10 uur. Daarnaast wordt er van de student verwacht om zich zelfstandig voor te bereiden op de les: dit kan variëren van het leren van teksten en huiswerkopdrachten tot het (al dan niet samen met medestudenten) oefenen en repeteren van scènes. De duur van deze voorbereidingen bedraagt gemiddeld 6 uur per week.

Ook is er verwerkingstijd nodig: na de lessen verwerkt de student zijn/haar aantekeningen en toetst hij/zij deze aan de eerder vastgestelde leerdoelen. Het verwerken van de leeropbrengst in de studiemap van de student (digitaal of op papier) bedraagt gemiddeld 4 uur per week. De totale studietijd buiten de lessen om is dus gemiddeld 10 uur.

Evaluatiemethode

Het kernteam van film actors academy docenten staat garant voor de professionele evaluatie, periodiek na elke presentatiedag. We beoordelen op basis van de criteria die tijdens de eerste les van de module zijn besproken, aan de hand van desbetreffende lesbrief. Naar aanleiding van deze evaluatie scherpt de student (in samenspraak met de studiedocent) zijn/haar leerdoel(en) aan. Het kernteam kan n.a.v. deze evaluatie ook de student adviseren verder te studeren op een ander niveau.

Kosten

De kosten voor de weekendopleiding Camera-acteren Niveau 1 zijn per leerjaar € 4.375,00 all in (Stichting film actors academy biedt CRKBO erkend onderwijs en is vrijgesteld van BTW). Gespreide betaling in zeven gelijke termijnen is mogelijk.

Toelatingsprocedure acteeropleiding

Bekijk hier de toelatingseisen voor deze opleiding.

Toelating voor de acteeropleiding camera-acteren Niveau 1

De toelating voor de Weekendopleiding vindt plaats op basis van 4 auditierondes:

1e RONDE

De eerste ronde van de toelatingsprocedure kan het beste plaats vinden middels deelname aan de Vooropleiding – dan maak je namelijk het best kennis met de opleiding en de grootste sprong binnen de toelatingsprocedure (als je door bent): de lessen zelf gelden als 1e ronde omdat de docent in 9 lessen goed kan beoordelen of jouw acteren ontwikkelbaar is op onze opleiding. De laatste les doe je auditie en dat telt als 2e ronde. Achteraf krijgen je per mail feedback en te horen of je kan doorstromen naar de 3e ronde.
OF
De Proefles, waar je voorlichting krijgt en kort maar krachtig een spel-, stem- en lichaamstraining krijgt. Het kernteam geeft les en bepaalt of je geschikt bent om door te stromen naar de 2e ronde.
OF
Mocht er op het moment dat je aanmeldt geen proefles ingepland staan binnen een paar weken, dan zal je gevraagd worden een Selftape op te sturen en wordt die als 1e ronde beoordeeld door het kernteam.
Meer info en inschrijven »

2e RONDE

De kandidaat presenteert een persoonlijke motivatie en een filmmonoloog naar eigen keuze op camera.

3e RONDE

De kandidaat presenteert een persoonlijke motivatie in de camera, een opgelegde filmdialoog (wordt toegestuurd per mail) op camera met een medespeler die wij inhuren en naast de camera tegenspel laten geven.

4e RONDE

Een informeel gesprek om alle gegevens te checken, dieper in te gaan op de verwachtingen en perspectieven bij de film actors academy en de toekomstverwachting van de kandidaat student.

Afronding en perspectief

Na het succesvol afronden van Niveau 1 kun je doorstromen naar Niveau 2, mits je daar zelf ook klaar voor bent. Je kunt 1 of meerdere jaren doen over het behalen van een niveau, wat betekent dat je dus altijd een persoonlijk studietraject aflegt.

Pas na het behalen van Niveau 3 ontvang je het film actors academy certificaat.

Modules camera-acteren Niveau 1

Module 1: Spel voor de Camera| Spreekvaardigheid | Conditietraining & Communicatie

Allereerst leer je natuurlijk contact maken met jezelf en de ander. Luisteren, kijken, incasseren, reageren en op die manier leer je ook improviseren. In elk mogelijke situatie of gemoedstoestand waarachtig reageren vanuit wie jij bent. Jouw persoonlijkheid als mens is de basis van elk van jouw personages bij het camera-acteren.

Spreekvaardigheid

Op stemgebied ontdek je jouw ware stemgeluid ten opzichte van het geluid dat je misschien al jaren maakt, meestal een aangeleerde stem.

Conditietraining & Communicatie

Jouw lichamelijke conditie op krijgen en houden is van groot belang als je professioneel acteur wilt worden. Het is dus een check-up en stimulans om ook zelfstandig te blijven trainen, zodat je fysiek goed inzetbaar bent, ook voor de camera! Ook leer je in deze module jouw studiecoach kennen en zal zij jullie inwijden in de methodiek en vorm van communicatie die we onderling hanteren op film actors academy.

Module 2: Observeren, Imiteren & Transformeren | Algemeen Verzorgd Nederlands

Deze module word je in het diepe gegooid wat betreft fysiek acteren: je leert de grenzen van je eigen spel en verbeelding ontdekken. Verdiepen in alles wat je niet kent of wat je vreemd is. Dit doen we aan de hand van een concrete methodiek: Observeren, Imiteren & Transformeren. De eerste twee dienen puur om te komen tot de derde: jezelf zijn in een ogenschijnlijke andere hoedanigheid, zowel qua uiterlijk, beweging als geluid en communicatie.

Algemeen Verzorgd Nederlands

Ondertussen heb je jouw Nederlands kunnen ontwikkelen richting een neutrale manier van spreken en spelen met taal.

Module 3: Intro Method voor de Camera | Accenten & Dialecten

In deze module zet je de volgende stap richting camera bewust spelen en leer je verschillende methodes van acteren kennen.

Accenten & dialecten

Ook leer je hoe niet alleen de uitspraak, maar ook jouw stemgeluid en karakter veranderen zodra je een accent of dialect toepast in je spel.

Module 4: Komedie en Improvisatie | Tekstbehandeling & Stil Spel

De aanpak van deze module is aan de ene kant heel technisch, want komedie is misschien wel het lastigste genre en vereist verschillende technische vaardigheden: maar aan de andere kant is het ook ontzettend veel lol hebben op de vloer en herontdekken waarom je dit bent gaan doen. Mensenkennis is een versie en ook hier gebruik je: observeren, imiteren en transformeren.

Stil Spel voor de camera

Daarnaast onderzoek je ook hoe het is om te communiceren, spreken en spelen met taal. Oftewel met de lichaamstaal, ook wel Stil Spel genoemd. Dit zijn toch vaak de momenten waar het om gaat in een film, het moment waarop het personage verwerkt, beslist en het publiek ontroerd raakt.

Een goede tekstbehandeling is de basis van elke goede acteur, dus ook hier werk je aan in deze module.